صفحه اصلی  •  فهرست قیمتها  •  راهنمای جامع مرغداری  •  دانلود فیلمهای آموزشی  •  تماس با ما  •  درباره ما  
 
سایت مرکز اطلاع رسانی طیور ایران شامل اخبار روز صنعت دام و طیور * قیمت جوجه یکروزه ، مرغ زنده ، تخم مرغ ، ذرت ، سویا ، گندم * مقالات علمی دام و طیور * اطلس رنگی بیماری های دام و طیور * فیلم های آموزشی دام و طیور * گالری تصاویر نژادهای مرغ و خروس ، بوقلمون ، شترمرغ ، بلدرچین ، کبک * بانک اطلاعات صنعت دام و طیور ایران
قیمت نهاده های مرغداری
بانک اطلاعات صنعت طیور
پروژه های علمی و آموزشی
برنامه سایت
تبلیغات

 


 

شرکت دانش بنیان ویوان

بانک جامع اطلاعات طیور ایران

گالری تصاویر

در مورد پوشه جاری : نژادهای مرغ و خروس

56)nankin
56)nankin7 تصویر ها
3)anconas
3)anconas18 تصویر ها
23)dominiques
23)dominiques11 تصویر ها
47)kraienkoppe
47)kraienkoppe8 تصویر ها
21)delawares
21)delawares12 تصویر ها
33)faverolles
33)faverolles29 تصویر ها
27)sultans
27)sultans21 تصویر ها
13)california gray
13)california gray5 تصویر ها
63)penedesenca
63)penedesenca15 تصویر ها
67)pyncheon
67)pyncheon7 تصویر ها
9)bresse
9)bresse9 تصویر ها
69)rhode island
69)rhode island28 تصویر ها
55)modern game
55)modern game28 تصویر ها
72)saipan
72)saipan15 تصویر ها
26)uccle bantams
26)uccle bantams55 تصویر ها
84)wyandotte
84)wyandotte103 تصویر ها
17)cornish
17)cornish23 تصویر ها
25)dorkings
25)dorkings31 تصویر ها
49)lakenvelders
49)lakenvelders15 تصویر ها
38)hamburgs
38)hamburgs22 تصویر ها
46)javas
46)javas12 تصویر ها
10)cornish
10)cornish13 تصویر ها
30)sumatras
30)sumatras21 تصویر ها
59)old english
59)old english69 تصویر ها
35)frizzles
35)frizzles42 تصویر ها
18)crevecoeus
18)crevecoeus6 تصویر ها
6)watermaal
6)watermaal7 تصویر ها
8)mill fleus
8)mill fleus73 تصویر ها
62)orpingtons
62)orpingtons40 تصویر ها
22)denizli fowl
22)denizli fowl36 تصویر ها
15)chanteclers
15)chanteclers9 تصویر ها
32)red junglefowl
32)red junglefowl18 تصویر ها
41)hungarin
41)hungarin6 تصویر ها
39)hollands
39)hollands6 تصویر ها
75)sebright
75)sebright24 تصویر ها
58)old dutch
58)old dutch29 تصویر ها
16)cochin
16)cochin86 تصویر ها
80)spitzhauben
80)spitzhauben12 تصویر ها
12)buttercups
12)buttercups17 تصویر ها
54)minorcas
54)minorcas12 تصویر ها
42)icelandic
42)icelandic7 تصویر ها
14)campines
14)campines11 تصویر ها
29)rapanui
29)rapanui25 تصویر ها
36)jersey giants
36)jersey giants18 تصویر ها
19)houdans
19)houdans17 تصویر ها
53)marsh daisy
53)marsh daisy6 تصویر ها
11)buckeyes
11)buckeyes4 تصویر ها
73)satsumadori
73)satsumadori7 تصویر ها
77)shamo
77)shamo13 تصویر ها
45)japanese bantams
45)japanese bantams28 تصویر ها
65)polish
65)polish84 تصویر ها
57)new hampshires
57)new hampshires16 تصویر ها
60)onagadori
60)onagadori8 تصویر ها
40)marans
40)marans27 تصویر ها
82)turkens
82)turkens28 تصویر ها
44)lxworth fowl
44)lxworth fowl5 تصویر ها
31)malays
31)malays16 تصویر ها
1)andalusians
1)andalusians19 تصویر ها
76)serama
76)serama20 تصویر ها
2)ameraucanas
2)ameraucanas82 تصویر ها
7)barnevelders
7)barnevelders10 تصویر ها
37)friesians
37)friesians4 تصویر ها
34)fayoumi
34)fayoumi8 تصویر ها
43)lowa blues
43)lowa blues5 تصویر ها
78)silkie
78)silkie49 تصویر ها
48)la fleche
48)la fleche11 تصویر ها
50)langshans
50)langshans12 تصویر ها
71)rumpless
71)rumpless7 تصویر ها
64)plymouth rocks
64)plymouth rocks35 تصویر ها
83)welsummers
83)welsummers15 تصویر ها
66)polverara
66)polverara6 تصویر ها
5)cream legbar
5)cream legbar10 تصویر ها
20)belgian
20)belgian28 تصویر ها
4)australorps
4)australorps20 تصویر ها
70)rosecomb
70)rosecomb19 تصویر ها
74)scots dumpy
74)scots dumpy7 تصویر ها
61)orloffs
61)orloffs17 تصویر ها
68)quail
68)quail29 تصویر ها
24)phoenix
24)phoenix58 تصویر ها
81)sussex
81)sussex39 تصویر ها
79)spanish
79)spanish8 تصویر ها
52)leghorns
52)leghorns46 تصویر ها
28)araucana
28)araucana65 تصویر ها
51)legbars
51)legbars12 تصویر ها

مرکز اطلاع رسانی طیور ایران 

گالری تصاویر طیور
تصاویر نژاد مرغ و خروس
تصاویر نژاد بوقلمون
تصاویر نژاد شترمرغ
تصاویر نژاد اردک
تصاویر نژاد بلدرچین
تصاویر نژاد قو
تصاویر نژاد طاووس
تصاویر نژاد کبک
تصاویر نژاد غاز
تصاویر نژاد قرقاول
تصاویر نژاد مرغ شاخدار
تصاویر نژاد کبوتر
هزاران تصاویر بزرگ طیور
مشخصات کاربران
بازدید امروز : 731
بازدید ديروز : 5,600
تبلیغات

نماد اعتماد


 تبلیغات در سایت مرکز اطلاع رسانی طیور ایران
اين پايگاه به هيچ گروه ياسازماني وابسته نيست
Copyright 2007-2008 : info@bankpoultry.ir