سایت مرکز اطلاع رسانی طیور ایران شامل اخبار روز صنعت دام و طیور * قیمت جوجه یکروزه ، مرغ زنده ، تخم مرغ ، ذرت ، سویا ، گندم * مقالات علمی دام و طیور * اطلس رنگی بیماری های دام و طیور * فیلم های آموزشی دام و طیور * گالری تصاویر نژادهای مرغ و خروس ، بوقلمون ، شترمرغ ، بلدرچین ، کبک * بانک اطلاعات صنعت دام و طیور ایران
قیمت نهاده های مرغداری
بانک اطلاعات صنعت طیور
پروژه های علمی و آموزشی
برنامه سایت
تبلیغات 


شرکت دانش بنیان ویوان


بانک خدمات دامپزشکي و مهندسي

   در


برای اضافه کردن مشخصات خود در بانک ما خواهشمنداست روی این قسمت کلیک فرمایید

ردیف نام زمینه فعالیت استان شهرستان اطلاعات بیشتر
1 بيمارستان دامپزشكي دامغرب سقز آزمايشگاه دامپزشکي كردستان سقز اطلاعات بیشتر
2 دکتر علیرضا فرخیان درمانگاه دامپزشکي خوزستان بهبهان اطلاعات بیشتر
3 تیمور درمانگاه دامپزشکي گيلان رودبار - رستم اباد اطلاعات بیشتر
4 مهدی شاکری درمانگاه دامپزشکي سمنان گرمسار اطلاعات بیشتر
5 مرکز مشاوره تخصصی طیور دفاتر خدمات مهندسي گلستان گرگان اطلاعات بیشتر
6 کلینیک دامپزشکی اوستا درمانگاه دامپزشکي تهران تهران اطلاعات بیشتر
7 مرکز واکسیناسیون طیور ماهان درمانگاه دامپزشکي تهران اشتهارد اطلاعات بیشتر
8 غلامرضاكريمزاده داروخانه دامپزشکي آذربايجان غربي شوط اطلاعات بیشتر
9 سیمرغ داروخانه دامپزشکي لرستان بروجرد اطلاعات بیشتر
10 پاستور آزمايشگاه دامپزشکي تهران تهران اطلاعات بیشتر
11 گروه سما دفاتر خدمات مهندسي اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
12 دكترمحمد ياوري مقدم درمانگاه دامپزشکي اصفهان كاشان اطلاعات بیشتر
13 سلطانی داروخانه دامپزشکي اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
14 آزاد بر درمانگاه دامپزشکي آذربايجان شرقي آذر شهر اطلاعات بیشتر
15 حسن زاده درمانگاه دامپزشکي آذربايجان شرقي آذر شهر اطلاعات بیشتر
16 جاروسي درمانگاه دامپزشکي آذربايجان شرقي اسكو اطلاعات بیشتر
17 وليي درمانگاه دامپزشکي آذربايجان شرقي اسكو اطلاعات بیشتر
18 جمشيدي قلعه درمانگاه دامپزشکي آذربايجان شرقي بناب اطلاعات بیشتر
19 آزموده درمانگاه دامپزشکي آذربايجان شرقي تبريز اطلاعات بیشتر
20 آصفي درمانگاه دامپزشکي آذربايجان شرقي تبريز اطلاعات بیشتر
21 سید زیداله حسینی داروخانه دامپزشکي گلستان کردکوی اطلاعات بیشتر
22 بيمارستان دامپزشكي سينا درمانگاه دامپزشکي گلستان گرگان اطلاعات بیشتر
23 خدمات کشاورزی دانش آموختگان چمستان دفاتر خدمات مهندسي مازندران نور - چمستان اطلاعات بیشتر
24 خدمات دامپروری تکصا دفاتر خدمات مهندسي همدان نهاوند اطلاعات بیشتر
25 رمضانعلی سوخته سرایی داروخانه دامپزشکي گلستان علی آباد کتول اطلاعات بیشتر
26 محسن عشریه درمانگاه دامپزشکي گلستان گنبد کاووس اطلاعات بیشتر
27 توحيد سليمانزاده درمانگاه دامپزشکي اردبيل ادبيل اطلاعات بیشتر
28 دكتر محمد راد داروخانه دامپزشکي گلستان گنبد اطلاعات بیشتر
29 دكتر صابري داروخانه دامپزشکي گلستان گنبد اطلاعات بیشتر
30 دكتر شير محمدي داروخانه دامپزشکي گلستان گنبد اطلاعات بیشتر
31 دكتر طالبي داروخانه دامپزشکي گلستان گنبد اطلاعات بیشتر
32 دكتر قلي زاده داروخانه دامپزشکي گلستان گنبد اطلاعات بیشتر
33 دكتر قلي خاني درمانگاه دامپزشکي گلستان گنبد اطلاعات بیشتر
34 دكتر گوگلاني داروخانه دامپزشکي گلستان گنبد اطلاعات بیشتر
35 دكتر بياني داروخانه دامپزشکي گلستان گنبد اطلاعات بیشتر
36 دكتر كويتي داروخانه دامپزشکي قم قم اطلاعات بیشتر
37 دكتر فروزان فر داروخانه دامپزشکي مازندران آمل اطلاعات بیشتر
38 دكتر عبد الحميد اخوان داروخانه دامپزشکي مازندران ساري اطلاعات بیشتر
39 دكتر بابائي داروخانه دامپزشکي مازندران ساري اطلاعات بیشتر
40 بيمارستان دامپزشكي ساري درمانگاه دامپزشکي مازندران ساري اطلاعات بیشتر
41 دكتر مهدي پور داروخانه دامپزشکي مازندران ساري اطلاعات بیشتر
42 داروخانه پرستو داروخانه دامپزشکي مازندران ساري اطلاعات بیشتر
43 دكتر جعفر نژاد درمانگاه دامپزشکي قم قم اطلاعات بیشتر
44 بيمارستان دامپزشكي بهدام درمانگاه دامپزشکي مازندران آمل اطلاعات بیشتر
45 دکتر مرتضی اکبرپور درمانگاه دامپزشکي فارس خرمبید اطلاعات بیشتر
46 دكتر شهريار ايزد دوست داروخانه دامپزشکي آذربايجان شرقي تبريز اطلاعات بیشتر
47 داروخانه پاستور داروخانه دامپزشکي مازندران بابل اطلاعات بیشتر
48 داروخانه مركزي گرمسار داروخانه دامپزشکي سمنان گرمسار اطلاعات بیشتر
49 کلینیک دامپزشکی دکتر شفیعی پور درمانگاه دامپزشکي كرمان کرمان اطلاعات بیشتر
50 دکتر برادران - دکتر احمدیان درمانگاه دامپزشکي آذربايجان غربي سردشت اطلاعات بیشتر
51 کلینیک دامپزشکی دکتر نجفی درمانگاه دامپزشکي قم قم اطلاعات بیشتر
52 خدمات مرغداری سپهر دفاتر خدمات مهندسي قزوين آبیک اطلاعات بیشتر
53 داروخانه سهند داروخانه دامپزشکي قم جعفریه اطلاعات بیشتر
54 دکتر محمد مهدی غفارپور داروخانه دامپزشکي فارس داراب اطلاعات بیشتر
55 تیمور فیض نژاد آزمايشگاه دامپزشکي آذربايجان شرقي مرند اطلاعات بیشتر
56 دكتر گوكلاني داروخانه دامپزشکي گلستان گنبدكاووس اطلاعات بیشتر
57 دامپزشکی آریانا درمانگاه دامپزشکي سمنان گرمسار اطلاعات بیشتر
58 داود کاردان داروخانه دامپزشکي آذربايجان غربي خوی اطلاعات بیشتر
59 آزمايشگاه تشخيص دامپزشكي پاستور آزمايشگاه دامپزشکي مركزي اراك اطلاعات بیشتر
60 مهدي دل آرام داروخانه دامپزشکي آذربايجان شرقي شبستر-تسوج اطلاعات بیشتر
61 شرکت مهندسی کیمیا افرای سپاهان دفاتر خدمات مهندسي اصفهان اصفهان اطلاعات بیشتر
62 داروخانه دكتر اميري داروخانه دامپزشکي فارس فسا اطلاعات بیشتر
63 دکتر تلمادره ای آزمايشگاه دامپزشکي مازندران ساری اطلاعات بیشتر
64 مركز خدمات دامپزشكي دفاتر خدمات مهندسي آذربايجان شرقي تبريز _ بستان اباد اطلاعات بیشتر
65 دكتر فرشته مختاري درمانگاه دامپزشکي پاكدشت اطلاعات بیشتر
66 داروخانه دامپزشکی دکتر مروی داروخانه دامپزشکي خراسان نیشابور اطلاعات بیشتر
67 حسین قادری داروخانه دامپزشکي خراسان بجستان اطلاعات بیشتر
68 فرشید چاپانی دفاتر خدمات مهندسي آذربايجان شرقي مراغه اطلاعات بیشتر
69 مزرعه نمونه شهريار داروخانه دامپزشکي تهران شهريار اطلاعات بیشتر
70 مرکزی درمانگاه دامپزشکي كرمانشاه اسلام آباد اطلاعات بیشتر
71 دکتر علی ولی زاده داروخانه دامپزشکي مازندران قائمشهر اطلاعات بیشتر
72 حسین سمنانی نژاد دفاتر خدمات مهندسي مازندران نکا اطلاعات بیشتر
73 داروخانه سوگند داروخانه دامپزشکي كهكيلويه و بوير احمد گچساران اطلاعات بیشتر
74 صياداصغري دفاتر خدمات مهندسي اردبيل اردبيل اطلاعات بیشتر
75 داروخانه دامپزشکی علی پور داروخانه دامپزشکي آذربايجان شرقي چاراویماق اطلاعات بیشتر
76 داروخانه ‏ بیمارستان دامپزشکی سانترال مبارکه داروخانه دامپزشکي اصفهان مبارکه اطلاعات بیشتر
77 ذات الله رحمان زاده داروخانه دامپزشکي مازندران آمل اطلاعات بیشتر
78 مرکز اختصاصی تشخیص و درمان بیماریهای طیور درمانگاه دامپزشکي خراسان تربت حیدریه اطلاعات بیشتر
79 نادر رنگسار درمانگاه دامپزشکي اصفهان آران بیدگل اطلاعات بیشتر
80 دکتر قاسمی داروخانه دامپزشکي فارس نوراباد ممسنی اطلاعات بیشتر
81 آزمایشگاه دامپزشکی پارس آزمايشگاه دامپزشکي فارس شیراز اطلاعات بیشتر
82 داروخانه دامپزشکی اشکان داروخانه دامپزشکي مازندران نکا اطلاعات بیشتر
83 دكتر مسلم نيك نژاد درمانگاه دامپزشکي تهران اشتهارد اطلاعات بیشتر
84 بهتاش شفق نژاد درمانگاه دامپزشکي آذربايجان غربي نقده اطلاعات بیشتر
85 کلینیک دکتر مهدی فرجی درمانگاه دامپزشکي مازندران آمل اطلاعات بیشتر
86 دکتر سلیمانی داروخانه دامپزشکي مازندران محموداباد اطلاعات بیشتر
87 عبدالهی دفاتر خدمات مهندسي تهران تهران اطلاعات بیشتر
88 ایمان آداودی درمانگاه دامپزشکي اصفهان داران اطلاعات بیشتر
89 دکتر یاشار شیخکانلوی میلان داروخانه دامپزشکي آذربايجان غربي پلدشت اطلاعات بیشتر
90 داروخانه دامپزشکی ایران داروخانه دامپزشکي اصفهان اردستان اطلاعات بیشتر
91 مایه کوبی و توزیع واکسن دکتر رشیدی درمانگاه دامپزشکي گلستان گرگان اطلاعات بیشتر
92 آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی مبنا دلیجان آزمايشگاه دامپزشکي مركزي دلیجان اطلاعات بیشتر
93 دکتررحیم زاده داروخانه دامپزشکي آذربايجان غربي پیرانشهر اطلاعات بیشتر
94 آرین دفاتر خدمات مهندسي قم قم اطلاعات بیشتر
95 خسرو كريمي آزمايشگاه دامپزشکي كردستان قروه اطلاعات بیشتر
96 خسین اسدی درمانگاه دامپزشکي آذربايجان شرقي تبریز اطلاعات بیشتر
97 علیرضا حسن زاده درمانگاه دامپزشکي خراسان سبزوار اطلاعات بیشتر
98 شرکت آزمون سلامت آسا - آزمایشگاه آسا آزمايشگاه دامپزشکي تهران تهران اطلاعات بیشتر
99 داروخانه دامپزشکی اشکان داروخانه دامپزشکي مازندران نکا اطلاعات بیشتر
100 سعید ملک داروخانه دامپزشکي لرستان ازنا اطلاعات بیشتر

1
گالری تصاویر طیور
تصاویر نژاد مرغ و خروس
تصاویر نژاد بوقلمون
تصاویر نژاد شترمرغ
تصاویر نژاد اردک
تصاویر نژاد بلدرچین
تصاویر نژاد قو
تصاویر نژاد طاووس
تصاویر نژاد کبک
تصاویر نژاد غاز
تصاویر نژاد قرقاول
تصاویر نژاد مرغ شاخدار
تصاویر نژاد کبوتر
هزاران تصاویر بزرگ طیور
مشخصات کاربران
بازدید امروز : 14,934
بازدید ديروز : 37,554
مجموع بازدید : 99,991,685
مهمان: 283
عضو: 0
مجموع انلاین ها : 283
تبلیغات

 

نماد اعتماد
 تبلیغات در سایت مرکز اطلاع رسانی طیور ایران
اين پايگاه به هيچ گروه ياسازماني وابسته نيست
Copyright 2007-2008 : [email protected]